Nachádzate sa na skúšobnej stránke obce Vyškovce. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o tzv free verziu, nie všetky odkazy sú priamo pristupné, pretože to nedovoľuje obmedzený priestor na ukladanie dokumentov. Dokumenty sú uložené na google disku a je ich možné zdieľať po zaslani žiadosti správcovi stránky. Ďakujeme za pochopenie.

Obec Vyškovce

sa nachádza na severovýchode Slovenska v okrese Stropkov. Patrí medzi menšie obce a leží v strednej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Vislavka, ktorý sa vlieva do Chotčanky. Nadmorská výška v strede obce je 223 m n.m. Povrch chotára je mierne zvlnený pahorkatinami so svahmi pokrytými súvislým pokryvom sváhových hlín. V chotári prevlada listnatý les (buk, hrab, breza, jedľa). K pamiatkam patrí neoklasistický grécko-katolícky kostol sv. Michala z roku 1901.

História obce

Obec založili na zakúpnom práve v 2. polovici 14. storočia. Obec je doložená z roku 1414 ako Wysk, Wyskwagasa, neskôr ako Viskocz (1773), Wiškocz (1786), Wyskowce (1808), Vyškovce (1920); po maďarsky Viskóc, Viskó. Patrila panstvu Makovica. V roku 1427 mala 28 port, v roku 1787 mala obec 27 domov a 178 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 245 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V rokoch 1850-1880 tu bolo vysťahovalectvo.

Súčasné demografické údaje

Nadmorská výška

217 m.n.m.

Rozloha

6,62 km2 (662 ha)

Počet obyvateľov k 31.12.2013

spolu 136

Hustota

20,54 obyv./km2

muži

64

ženy

72

Predproduktívny vek (0-14)

20

Produktívny vek (15-54) ženy

37

Produktívny vek (15-59) muži

40

Poproduktívny vek 55+ ženy, 60+ muži)

39

 

Anketa