Schválené rozpočty obce a schválené zmeny rozpočtov:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET na rok 2017 s výhľadom do r. 2019