DOKUMENTY

 

Táto záložka obsahuje schválený rozpočet obce a jeho zmeny na príslušný rok, rozpočty predchádzajúcich období a schválené záverečné účty za predchádzajúce obdobia. Obsahom su aj dokumenty na stiahnutie ako sú uznesenia a zápisnice z rokovaní obecného zastupitešstva, platné Všeobecne záväzné nariadenia obce, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, štatút obve a štatút komisii obecného zastupiteľstva, prípadne aj iné aktuálne dokumenty.