Materiály na pripomienkovanie

Predložené VZN budú prerokovávané na obecnom zastupiteľstve tak, aby vstúpili do platnosti po prerokovaní, schválení a vyvesení na úradnej tabuli v súlade so zákonom k 1.1.2016.

NÁVRHY VZN ZVEREJNENÉ NA WEB STRÁNKE 

Prípomienky k materiálom môžete uviesť v sekcii vpravo.


 

 

Pripomienky k VZN

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok