Volebný program a perspektíva

Starosta obce v rámci volebnej kampane, ale ani po zvolení nepredložil žiaden program rozvoja obce. Z návrhu rozpočtu, ktorý starosta predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva taktiež neboli priority rozvoja obce zrejme, preto predložený návrh rozpočtu obecné neschvalilo a schváleny rozpočet spracoval a na rokovanie predložil poslanec OcZ Imrich Hamarčák. Rozpočet nájdete v záložke Dokumenty/Rozpočet.