Verejné obstarávanie

Obecné yastupiteľstvo prerokuje návrh na verejné obstarávanie yberných nádob na separovaný yber komunálneho odpadu.
 
Dňa 11.10.2016 sa uskutočnila verejná súťaž na dodávku stoličiek pre potreby obce prostredníctvom elektronického kontraktakčného systému EKS, ktorý vygeneroval zmluvu.