Obecné zastupiteľstvo:

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach má päť poslancov. 

Keďže k 1.6.2016 sa uprázdnil mandát poslanca obecného zastupiteľstva, v súlade s § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na uprázdnený mandát nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Podľa ods. 2  nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce.

 

 

Imrich HAMARČÁK, Ing. (nezávislý)

Funkcie: predseda komísie pre financie, správu majetku a výstavu, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Kontakty: Telefón: +421903905667, e-mail: imro.hamarcak@gmail.com

ŽIVOTOPIS: CV - Imrich Hamarčák

 

Stanislav HAMARČÁK, (SDKU-DS)

Funkcie: predseda komisie pre mládež, šport, kultúru a vzťahy s verejnosťou

Telefón: +4219015915458, e-mail: stano.hamarcak@gmail.com

ŽIVOTOPIS:

 

Martin Kupčiha (KDH)

Funkcie: predseda komisie pre životné prostredie a sociálnu prácu

Kontakty: Telefon: +421905893500, e-mail: kupciha@gmail.com

ŽIVOTOPIS:

 

Mária Zápotocká (nezávislá)

Funkcie: predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Kontakty: Telefón: +421907059040, e-mail: maria.zapotocka28@gmail.com

ŽIVOTOPIS:

 

Na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva zloží