Starosta

Od 1.6.2016 v súlade s § 13b úlohy starostu v plnom rozsahu plní poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Imrich Hamarčák, ktorý bol dňa 28.5.2016 zvolený za zástupcu starostu obce. Funkciu zástupcu starostu a štatutárneho zástupcu obce bude vyknávať do zloženia sľubu novozvoleným starostom.
Doplňujúce voľby starostu sa uskutočnia 08.04.2017.

Úradné hodiny:

                    Piatok                                            17:00    20:00

                    Sobota                                           16:00    20:00

                    Nedeľa v párnom týždni                 16:00    18:00

                   

V ostatné dní v prípade volať na mobilné telefónne číslo 0907 997078, alebo podslať mail imrich.hamarcak@vzskovce.dcom.sk.

 

Ďalšie kontakty: 

Imrich Hamarčák Tel.:     +421 903 905 667

                          e-mail: imro.hamarcak@gmail.com