Vyškovský INFORM

 

Obecné zastupiteľstvo v záujme všeobecnej informovanosti občanov obce a širokoj verejnosti vydáva informačný občasník Výškovský INFORM.

V tomto informačnom médiu nájdete aktuálne informácie o diani v obci, o práci straostu obce, obecného zastupiteľstva a komisií, ktoré obecné zastupiteľstvo zriadilo. Budeme radi, ak do Vyškovského INFORMU prispejú svojími názormi, podnetmi, návrhni a prípadne aj ktitikou čitateľia a občania našej obce.

Ďakujeme

 

ARCHIV: